VUA BỊP THƯỢNG HẢI” – Phim Hài Trương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc (Thuyết Minh)