Hướng đẫn cài Sopcast và Acetream tại đây.

Liverpool vs Southampton
Liverpool vs Southampton

LINK SOPCAST
19:30 ngày 07/05 – England – Premier League (GMT +7)
 

sop://broker.sopcast.com:3912/257799

sop://broker.sopcast.com:3912/258007

sop://broker.sopcast.com:3912/258008

sop://broker.sopcast.com:3912/257800

sop://broker.sopcast.com:3912/139598

sop://broker.sopcast.com:3912/151777

sop://broker.sopcast.com:3912/151888

sop://broker.sopcast.com:3912/255015

————————————————————————–

LINK TORRENT STREAM

acestream://2f70b53a32a9bd41c6c4e678b8fb9819a2c2a898

acestream://aa7c6b5f1fd8fbae6c4b1e4e2df6659e7179aca1

acestream://fdf8d983da2fe465d1b8cd70977dbb228734a633

acestream://1de04e83aeea4ffaaa8a28e399f2ca0f0d12e3f5

acestream://4ff42108cf3116d090fcce57fc2c4c07fed125e4

acestream://68543254274e77af01fb25d6972d649b3aadea3b

acestream://a89ecea9d7681355cf890d820cfd204ad8380769

acestream://c5740ed659f93ed51e972bbd6aca3adabd35cf88

acestream://d0ea1e2846b336d51447cdfe34fa1c21b16a537b

acestream://f784df33900ea0948cb5d874f07d1a0d4968cf5b

acestream://93393ff5e41273fb43c104d639e3f0d36f8742e3

acestream://bec846d6956e74a2da28c947cd48752c340a39f8

acestream://d50c8d8d293895131be007fcedb5cf88ef019579

————————————————————————–